Веднъж мишката видяла, че стопанинът на фермата й заложил капан. Веднага алармирала кокошките, разказала на овцете и на кравата. Но всички те равнодушно я отпъждали: "Нас какво ни засяга, това е твой проблем, не наш!”

Не минало много време, в капана попаднала змия. Жената не фермера се опитала да я извади, но змията я ухапала. Стопанката на фермата легнала болна на легло. Докато я лекували, заклали кокошките, за да я хранят с полезна супа. После заклали и овцете, за да посрещат всеки, който идвал да навести болната. Накрая, когато оздравяла , заклали и кравата, за да направят курбан. И през цялото това време мишката само гледала през една дупчица в стената и си мислела за нещата, към които никой няма отношение!Поуката: Ако нещо не ви засяга пряко, не си мислете, че все някога няма да ви се стовари на главата.