Една жена отишла при Конфуций и го попитала защо на един мъж е позволено да има много жени, а на жената е забранено да има много мъже.

Конфуций поставил пред нея пет чайника и пет чашки и й казал:

- Налей чай в петте чашки от един чайник. Добре ли ти изглежда?

- Да, добре изглежда – отговорила жената.

- А сега, обратното, налей в една чашка чай от петте чайника. Това добре ли ти изглежда?

- Да, и това ми изглежда добре – отговорила жената.

- Не те е срам! – развикал се Конфуций – такава хубава притча развали