Веднъж един от последователите на Буда го запитал:

- Учителю, ако някой ме нападне с гневни думи, без да съм виновен, какво трябва да направя аз?

Буда отвърнал:

- Какво ще предприемеш, ако от дърво се отчупи сух клон и падне върху теб?

При тези думи ученикът се развеселил:

- Какво да направя? Това ще се е случило случайно. Просто стечение на обстоятелствата.

В този момент по лицето на Буда също се появила усмивка. Той казал:

- Ученико, защо тогава не приемеш нападките от човек по същия начин? Ако някой празноглавец, обзет от своята глупост и гняв, те обиди, просто си въобрази, че думите му са като паднал клон от дърво. Не могат да те докоснат, не могат да ти навредят, не могат да те променят.