Според Уолт Уитман последните думи на един човек не представляват перфектното мерило за неговия интелект, индивидуалност и самоконтрол. Те обаче са много по-ценни и интересни, отколкото можем да си представим. Убедете се сами...

Платон – „Благодаря на напътстващото провидение и късмета в моя живот – на първо място за това, че бях роден човек и грък, а не варварин или звяр. На второ – че живях в епохата на Сократ.“Гьоте – „Повече светлина!“Лорд Байрон – неговите думи изглеждат прекалено нежни за човек, водил толкова бурен живот. Той умира от треска в Гърция. Изрича просто „Сега ще заспя.“Жаждата за живот на Мери Монтегю се вижда ясно в нейните последни думи – „Всичко бе изключително интересно.“.Емили Дикинсън -  „Трябва да вляза; спуска се мъгла.”Томас Каралайл – „Значи това била Смъртта…“Хенрик Ибсен - „Напротив!” – това е отговорът му, когато медицинската сестра казва, че той е малко по-добре.Джордж Бърнард Шоу – винаги откровеният драматург, който доживява до 94-годишна възраст, казва на медицинската сестра, преди да умре: „Сестро, опитваш се да ме поддържаш жив като някаква антикварна рядкост. Но аз съм дотук, приключих, ще умра.“Хенри Дейвид Торо – неговите последни думи не са най-блестящите. Те обаче обобщават това, което е било най-важно за него. „Лос. Индианец.“. Малко по-рано са го попитали дали се е помирил с Бог. На това Торо отговаря – „Не знаех, че сме се карали.“