Пол Верлен за изкуството

26 април 2019 г., 02:01
495

Снимка: Shutterstock 

„Изкуството, деца мои, е в това да бъдеш изцяло себе си.“

Пол-Мари Верлен (на френски: Paul-Marie Verlaine) е смятан за един от най-великите френски поети, един от основоположниците на символизма в поезията.

Ключови думи:
Коментари