„Никой не е повече мразен от онзи, който говори истината.“ (Платон)

Пла̀тон е древногръцки учен, математик и философ. Ученик е на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия, която е първата институция за висше образование в Западния свят. Наред със своя учител Сократ и с ученика си Аристотел Платон поставя основите на Западната философия и наука.