Младите майки често чуват съвета „Не сравнявай бебето си с останалите, всяко се развива по свой начин”. Това е вярно, но съществуват широки граници, в които бебето трябва да е постигнало определени задачи на развитието, като обръщане от гръб по корем, сядане, прохождане. Значителното отклонение от тях може да е сигнал за проблем в развитието, който да изисква консултация със специалист.

Естествено е родителите на първо дете, които нямат база за сравнение, да забележат закъсненията едва, когато то наближи втората годинка и не проговаря. Речта е най-често използваният от родителите маркер за нормално детско развитие. Той обаче е късен индикатор и е върхът на развитийната пирамида. За да се стигне до реч, детето трябва навреме да е изпълнило редица други задачи.

Контрол на главата

Първата задача на развитието за детето е да установи добър контрол на главата. Това е редно да се случи от 1-и до 3-ти месец, за да се осигури по-нататъшното еволюиране на позата на детето към седеж и изправено положение. Закъснение в тази задача е прогностичен фактор за забавяне в цялостното двигателно и речево развитие.