"Няма смешна обич на тоя свят, има грешна обич, има нещастна обич, има истинска или въображаема и всяка от тях е едно от малките чудеса на живота." (Павел Вежинов, "Нощем с белите коне")

Павел Вежинов е литературният псевдоним на българския писател белетрист и сценарист Никола Делчев Гугов.