Все още в някои ситуации хората са по-добри от машините и това предизвикателство ще ви го докаже.

Задачата често се използва в компютърните курсове, защото е възможно човек да я реши, но всеки компютър би се затруднил.

Готови ли сте да тествате своята логика? Задачата е:

На колко години са тези 3 сестри, при условие че:

- Ако умножите годините им ще получите 36.

- Ако съберете годините им ще получите 13.

- Най-голямата сестра е руса.

Готови ли сте с отговора?

Ще го намерите на следващата страница.