Някои модели на поведение толкова дълбоко са навлезли в живота ни, че дори не ни правят впечатление, казва професор Адам Грант от университета Wharton. Например когато извършим добро дело и ни благодарят, ние автоматично отговаряме „Няма защо!”. Правим го, само защото ни е вменено, че е основно правило на вежливостта. Така приемаме благодарността и даваме да се разбере, че се радваме да помогнем, тълкува още Грант.

Но ако се вслушаме в логикага на известния психолог Робрът Чалдини, фразата „Няма защо!” не е чак толкова добра и нормална като реакция. Той вижда в тези думи признак за пропусната изгода. „Всеки от нас придобива власт, когато чуе „Благодаря!”, пояснява Чалдини. За да се възползваме от нея, известният психолог препоръчва да отговаря другояче:

”Знам, че вие вероятно бихте направили същото за мен.”

Този отговор е по-добър по три причини, смят Чалдини.

1). Така заявявате на човека отсреща, че приемате отношенията между вас като взаимност, при която можете да разчитате един на друг без да държите сметка кой на кого „дължи повече”.

2). Затвърждавате репутацията си на човек, който не оставя другите в беда.

3). Задействате механизъм, който създава усещането, че очаквате да ви отвърнат с добро в бъдеще.

В книгата си „Как да очароваме хората” Гай Кавазаки пише: