“Не искам куче да имам.

Не искам нищо да имам

за кратко.

А после да нямам

завинаги.

Не искам куче в къщата.

След кучето

къщата

е с едно куче по-празна,

с едно куче по-чиста,

с едно куче по-тиха.

По-тъжна от всяка къща без куче

е онази, в която е имало куче.

И думата „ново”, употребена за куче

е тъжна.

Не искам куче да имам.

Не искам нищо да имам.

Светът е напуснато място,

където

за кратко е имало

куче,

а после завинаги няма."

~Боряна Нейкова~