Напоследък много се говори за ранно детско развитие, което е чудесно. Малко са обаче все още хората, които осъзнават неговата важност.

Визираме първите години от живота на детето след раждането - в някои страни това са първите три години, според други става въпрос за пет години, а има и експерти, които говорят за етап от цели осем години.

Истината е, че не можем да сложим граница между периода на ранното детско развитие и този след него. Важното е, че игрите, речта и изобщо поведението ни спрямо детето през първите години от неговия живот го оформят като личност и му дават основата, върху която ще стъпи след това.

Колкото повече чакаме детето да порасне, за да „израсте“ даден проблем, толкова по-лоша „услуга“ му правим в действителност, защото колкото по-рано започнем интервенция там, където е необходима, толкова по-добри са прогнозите за развитието на детето след това.

Като Тарзан

В историята има известни случаи на деца, изоставени от своите родители и отгледани в много тежки житейски условия, включително и от животни, както е в приказката „Тарзан“. Тези истории са добре познати на много специалисти, но малко родители знаят какво всъщност може да се случи, ако детето не бъде стимулирано по правилен начин през този изключително критичен период от неговия живот.

Снимка: Guliver / iStock

Разбира се, това са крайни примери, които не се виждат всеки ден, но пък са много добър показател за това колко е важно да не изпускаме този така благодатен за промяна и обрат период - ранното детско развитие.

Децата, отгледани от животни и намерени години по-късно, или не научават изобщо човешката реч, или пък никога не достигат говорните умения на своите връстници и така винаги изостават от нормата. Те не могат да се хранят с прибори и научаването на тези умения също изисква двойно повече усилия и старание, отколкото на децата на тяхната възраст. И това не е всичко, но подробностите са излишни.

Тези случаи са пример, че ако едно дете не бъде изложено в среда, благоприятстваща неговото развитие, може никога да не усвои дадени умения, които иначе ще са му необходими, за да функционира самостоятелно в нашето общество.

Как да помогнем:

Вижте целия текст от психолога Магдалена Данаилова на страниците на Новите родители