„Понякога обиквате грешния човек. И след време си задавате въпроса: „Как е възможно да съм обичал този човек, който дори не е заслужавал любовта ми?! Ама че загуба на време!“ Само че не трябва да мислите по този начин и да се обвинявате или да съжалявате. Съсредоточете се върху нещо друго – върху факта, че сте били способни да дадете любов. Защото това означава, че носите любовта у себе си. Същото е и с честността, добротата, както и с умението да бъдете съпричастни, да ви е грижа за другите. Не се фокусирайте върху начина, по който хората са се отнесли с вас. Фокусирайте се върху факта, че носите тези ценни качества у себе си и че те ви изграждат като личности. Те ви правят добри хора с чисти, достойни и красиви сърца.“

Найва Зебиан, активистка от ливанско-канадски произход, писател, оратор, учител. Тя е и преподавател със седалище в Лондон, Онтарио. Страстта й към творческото изразяване се праявява още от най-ранна възраст, докато се задълбочава в арабската поезия и романи. Известна е с книгата си „Плат за ума.“