Дните на текстилните отпадъци вече са преброени. Бъдещето на модата преминава към ново измерение, в което нови текстилни технологии създават чисто нови платове от стари дрехи.

Депата в Европа се пръскат по шевовете от изхвърлени дрехи и други текстилни изделия. От 5,8 милиона тона текстилни изделия, които потребителите в ЕС изхвърлят всяка година, едва една четвърт се рециклира. Според „Приятели на Земята Европа“ останалите 4,3 милиона тона се изхвърлят.

Това се равнява ежеминутно на 60 камиона с боклук от дрехи, които се изгарят или заравят в депа за отпадъци. Тази картина е доста мрачна, но промяната е напът.

Принципите на кръговото използване на ресурсите и новаторските решения вече правят модната индустрия по-екологосъобразна. Това означава да произвеждаме дрехи по начин, щадящ околната среда, да ги правят по възможност годни за многократна употреба и рециклиране.

Все повече дизайнери и модни къщи поемат водещ роля в екологосъобразната мода. В разработките им отпадъкът се елиминира от производствения цикъл, което означава, че проектират с мисъл за кръгово използване на материалите.

Вземете например проекта New Cotton [„Нов памук“], където производителите в текстилния бранш демонстрират схеми за кръгово използване на материалите в масовото производство на облекла. Те вземат текстилни отпадъци след ползване от потребителите, сортират ги и ги обработват, за да ги възстановят обратно в чисто ново текстилно „супер влакно“ под името Infinna™, посредством технологията с целулозен карбамат на компанията Infinited Fiber. В този процес текстилният отпадък преминава през редица физически и химически преобразования, като бива почистен и раздробен на молекулярно ниво, за да се прероди в Infinna™ — нов вид изкуствено целулозно влакно.

Също като памук, но създадено от текстилни отпадъци

Това регенерирано влакно се изприда в прежда, изтъкава се на плат, от който се проектират дрехи за пазара на дребно. Влакното „[Infinna™] изглежда естествено и е меко на пипане — като памук; то е биоразградимо и в него няма пластмасови микрочастици“, пояснява Лора Виня, директор „Комуникации“ в Infinited Fiber и координатор на проекта New Cotton. Това влакно на биологична основа в момента са създава изцяло от текстилни отпадъци, а произвежданите от него облекла могат да се рециклират заедно с други текстилни отпадъци в един и същ процес, което го прави наистина кръгово текстилно влакно.

Важното тук е, че за създаването на Infinna™ не е нужно да се отглежда или събира реколта от нещо ново. Това влакно облекчава голямото натоварване, на което в днешно време са подложени ограничените непокътнати ресурси (като земя, вода и нефт), като премахва производството на традиционните текстилни влакна (като памук, вискоза или полиестер).

Партньорите по проекта New Cotton работят съвместно за разработването на план за кръгова мода, очертават наличните потоци от текстилни отпадъци и правят оценка на жизнения цикъл на създаваните в проекта продукти.

„Adidas и H&M Group произвеждат облекла за търговията на дребно, като използват Infinna™, и хората ще могат да се убедят сами, че кръговото или регенерираното облекло не означава непременно компромис с дизайна или удобството“, казва Виня. Надеждата е, че това ще помогне да се промени образът на кръговото облекло като нещо, предназначено за нишова или алтернативна мода, и да се покаже, че кръговото използване на ресурсите наистина може да стане общоприето в модната индустрия.

Все по-голям брой търговци на дребно разработват подобни системи за обратно приемане на използвани продукти. Някои магазини насърчават потребителите да оставят използвано облекло или текстилни изделия, за да получат отстъпки за нови покупки. Един търговец на дребно дори е разработил първата в света система за рециклиране на облекла в магазина, известна като Looop. Тази машина раздробява стари дрехи и ги превръща в нови одеяла или дрехи, без да използва вода или химикали.

Целулозата помага на модната индустрия да стане по-екологична

По своя характер модата е творческа и такива са нейните екологосъобразни решения. Вече има основни части от ежедневния гардероб, изработени изцяло от биоразградими материали. Наскоро с проекта WEAR бяха подпомогнати екипи от художници и технолози в разработването на напълно функционални прототипи на годни за носене и умни текстилни изделия.

„С подкрепата на WEAR показваме, че може да се създаде модна колекция, която е кръгова, така че да я разградим в края на жизнения ѝ цикъл и да я възстановим в нови целулозни влакна, които са „вечни“ и 100% биоразградими“, казва Брук Робъртс-Ислам, съдиректор на един от финансираните от WEAR екипи. „Това означава, че създадените дрехи няма да се износват, след което в даден момент да бъдат изхвърляни“, пояснява Херитиана Ранайвосон, старши изследовател „Проучвания на медии, иновации и технологии“ (SMIT) към Свободния университет в Брюксел (Vrije Universiteit Brussel) и координатор на проекта WEAR. „Вместо това в края на жизнения цикъл на дрехата използваните за нейната направа материали могат да се разградят и да се превърнат в нови материали.“ После тези материали биват преобразувани в опаковки за облекло, табелки и интериорни елементи за магазини и се използват за редица други приложения.

Рециклиране на текстилни изделия след ползване от потребителите

Приблизително 25% от текстилните отпадъци в ЕС се събират, като има различия между държавите членки. С изменение на Рамковата директива на ЕС за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО) от януари 2025 г. държавите членки ще бъдат задължени да събират разделно тези изхвърлени текстилни изделия, но обработката на огромните количества използвани дрехи представлява предизвикателство.

Понастоящем по-малко от 1% от текстилните отпадъци се рециклират в нови влакна за облекла, а неизползваната част се превръща предимно в промишлени парцали, пълнеж за тапицерии и изолации или се изгаря или изхвърля в депа за отпадъци.

„Все повече известни модни марки си задават амбициозни цели за употребата в своите дрехи на рециклирани влакна от потоците текстилни отпадъци след ползване от потребителите“, казва Евелин Дилс, мениджър проекти „Кръгова икономика“ във VITO и координатор на проекта SCIRT. Съгласно инициативата „Глобална програма за модата“, за която рециклирането на текстилни изделия е една от четирите точки за действие, приблизително 90 модни марки са се ангажирали да предприемат действия за кръгово използване на текстилните изделия. Предвид стратегията на Европейската комисия „План за действие за кръгова икономика“ по отношение на текстилните изделия, този брой вероятно ще нараства.

Предстои преодоляване на препятствия. Малко знаем за приложимостта на рециклирането на няколко вида влакна в смесени платове и текстилни изделия. Сложните комбинации или смесването на материали в дрехите представляват предизвикателства и възпрепятстват възможностите за рециклиране заради ограничените технологии, с които разполагаме в момента.

Находчиво рециклиране на текстилни изделия

„Благодарение на водещите в отрасъла фирми и научните изследвания днес сме свидетели на технологични нововъведения в рециклирането на „текстил в текстил“ за преработване на текстилни изделия след ползване от потребителите“, казва Дилс. Като част от екипа по проекта SCIRT Дилс и други изследователи обхващат цялата верига на стойността за кръгови текстилни изделия (експерти по технологии за сортиране, рециклиране, предене, производство на облекла и търговия на дребно) и подават обратно своите решения към изискванията за дизайн на дрехите.

Има много таланти, които да въведат в модната индустрия технологии със затворен цикъл и с примера си да вдъхновят целия отрасъл, за да възприеме кръговостта в своите процеси и избора на материали. Виня вярва, че тази промяна е възможна: „Със сигурност ще се изправим пред пречки, но съгласуваните усилия на професионалистите в отрасъла могат да помогнат за стимулиране на този преход и превръщане на една традиционно линейна система в кръгова.“

Автор: Елена Папас

Изследването в тази статия е финансирано от ЕС. Тя е публикувана първоначално в Horizon, списанието за научни изследвания и иновации на ЕС.