Опитайте си да си спомните първата раздяла, от която наистина ви е заболяло. Помните ли, че сте си мислили, че никога няма да превъзмогнете този момент? Болката е била нетърпима. Избягвали сте храната, а сънят рядко ви е навестявал.

Някои раздели обаче са много по-болезнени от други.

Ново изследване, проведено от университетът „Корнел“ и публикувано в Personality and Social Psychology Bulletin разкрива, че най-тежката раздяла е онази, когато са ви зарязали заради друг човек. С други думи – т.нар. „компаративно отхвърляне“. Според изследователите този тип прекратяване на взаимоотношенията боли много повече, тъй като засилва усещането за изолираност и все по-намаляваща принадлежност. 

Проучването е включвало 600 души, които са взели участие в 4 различни експеримента. Първият е включвал две жени, които тайно са работили с учените, както и мъж, който не е.

Ето я и интересната част. За да открият как мъжът се е почувствал след отхвърлянето, учените са дали на една от жените пъзел, който е трябвало да реши. Тя е имала избор – да работи с другата жена, с мъжа или сама. И винаги е избирала или жената, или самостоятелната работа. Никога мъжа.

Другите експерименти са се провеждали в по-големи групи. В тях хората са разказвали за своите проблеми разделяния.