Tithi Luadthong е прякото доказателство за това колко уникално може да бъде онлайн изкуството. Неговата детайлна колекция от картини е наистина впечатляваща.

„Създавам тези изображения на базата на вече съществуващи снимки или скици. (Дигитализацията) става бързо и лесно, тъй като използвам вече готов модел, върху който мога да добавям различни идеи“, разказва Тити.

Неговите творби могат да бъдат разделени най-общо на природни и градски пейзажи. За първите той черпи вдъхновение от родното си място – Тайланд. Що се отнася до градовете – творецът използва като отправна точка всички места, които някога е посещавал.

Отделете миг от времето си и се насладете на тези приказни творби!

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock

Gallery

Tithi Luadthong / Shutterstock