Анализът на ДНК на най-древните европейци, живели в късния плейстоцен и в ранния халоцен, е разкрил няколко неочаквани факта на антрополозите, съобщава списание Current Biology.

Преди 14 500 г., в края на последната ледникова епоха, съставът на европейското население се е изменил рязко.

Антрополозите реконструирали митохондриалните геноми на 35 ловци-събирачи, живели в Италия, Германия, Белгия, Франция, Чехия и Румъния преди 35 000 до 7000 г.

Оказало се, че митохондриалната ДНК на трима древни европейци, починали преди началото на максиалното заледяване, се отнасят към хаплогрупа М. У днешните европейци тази хаплогрупа практически отсъства, но пък е силно разпространена в Азия, Австралия и сред американските инданци. По-рано този факт се смяташе за доказателство за миграцията на първите Homo sapiens от Африка.

Откриването на хаплогрупата М у древните европейци дава ново доказателство, че хората са напуснали Африка едновременно преди около 50 000 години. След това, по време на пика на ледниковата епоха, ефектът на „гърлото на бутилката“ довел до намаляване на генофонда и изчезването на хаплогрупата М от Европа.

И накрая: антрополозите открили неизвестни досега промени у населението на Европа преди около 14 500 г., когато ледниците едва започнали да се оттеглят. Потомците на ловците-събирачи, преживели ледниковия максимум, били изместени от групи, пристигнали от други територии.

Източник: Мениджър Нюз