Човечеството има общ морален кодекс със 7 правила, които се срещат при всички култури. До този извод стигнаха оксфордски учени, пише Naked Science. Учените извели това заключение след анализ на базата данни за междукултурните вариации „Human Relations Area Files” на Йелския университет.

Така определили 7-те принципа на универсалния морален кодекс. Той включва:

1. Подкрепа към близките и  семейството.

2. Подпомагане на местната общност.

3. Взаимност и взаимопомощ.

4. Смелост.

5. Подчинение и уважение на йерархичния ред.

6. Споделяне на спорните ресурси (справедливост).

7. Уважение на предишната собственост (правата на собственост).

Точно тези 7 правила в нито една култура не се възприемат като негативни и това ги прави по мнението на учените общовалидни за човечеството.