"Всеки е гений. Обаче ако съдиш за рибата по способността й да се катери по дърветата, тя цял живот ще вярва, че е глупава."