Животът е необятен и предлага прекрасни възможности. Той трябва да се използва, а не да се пази. Да се харчи, а не да се пести.

Алис Фут Макдугъл