Създавай всеки ден наново.

- Морихей Уешиба, създателят на бойното изкуство айкидо