"Открийте в себе си място, където има радост, и радостта ще изгори мъката."

Джоузеф Камбъл - американски професор, писател, редактор и оратор.