Мигел де Сервантес за човешките стремежи

26 септември 2017 г., 12:25
296

Илюстрация: Shutterstock

За да постигне невъзможното, човек трябва да опита абсурдното.

Ключови думи:
Коментари