За да постигне невъзможното, човек трябва да опита абсурдното.