Мълчанието на монасите

23 ноември 2016 г., 13:00
3339

ittipon / Shutterstock

Четирима дзен монаси, близки приятели, си обещали да пазят мълчание с цел по-дълбока медитация.

През първият ден мълчали.

Медитацията им вървяла добре, но когато настъпила нощта и керосиновите им лампи започнали едва да мъждукат, първият ученик се провикнал към слугата:

- Поправи тези лампи!

Вторият ученик се учудил, че първият заговорил.

- Нали се разбрахме да не казваме даже и думичка - забелязал той.

- Вие сте глупаци, защо говорите? - запитал третия.

- Само аз единствен мълча - отбелязал четвъртия.

Ключови думи:
Коментари