Човекът не е единственият вид на Земята, влязъл в каменната епоха. От известно време се знае, че други примати, сред които шимпанзетата, капуцините и макаците, също използват каменни инструменти.

Инструменти, открити в Бразили, направени без съмнение от ръцете на капуцини, са били датирани на приблизително 700 години. Това означава, че когато в Итилия е започвал Ренесансът, капуцините са дялали малки длета и чукове от различни камъни в Южна Америка. Макар че, по всяка вероятност, те са навлезли в каменната епоха дълго преди този момент.

Както посочва изследването, публикувано в Current Biology, археологията на приматите е сравнително нова област. Майкъл Хаслам, водещият автор на изследването и ръководител на проекта за археология на приматите PrimArch в Оксфордския университет, е един от пионерите в областта. По-рано той е открил свидетелства за използване на каменни инструменти от макаците в Тайланд, но новото откритие е още по-вълнуващо.

Досега археологическите данни за употребата на инструменти от животни, различни от човека, идваха от изследване на три местообитания на шимпанзета в Кот д'Ивоар, Африка, където възрастта на инструментите е определена на между 4300 и 1300 години.“

„Сега имаме нови свидетелства, които предполагат, че маймуните и други примати извън Африка също са изплозвали инструменти в продължение на стотици, а може би и хиляди години.“

Бразилските капуцини несъмнено са умни маймуни. Учените отдавна наблюдават как те използват камъни като чукове и наковални, за да отварят твърди, покрити с кора храни като ядките на кашуто, докато малките гледат какво правят възрастните и се учат от наблюдение. Направата на инструментите е хитра. Наковалните, които капуцините използват, са поне четири пъти по тежки от чуковете, а самите чукове – четири пъти по-тежки от околните камъни.