"Едва ли има дни от детството ни по-пълно изживени от онези, които сме прекарали с любима книга." 

Марсел Пруст - френски романист, критик и есеист.