Все повече се говори за това колко е важно участието на родителя в терапията и ежедневието на детето с езиково-говорни нарушения.
Един от приоритетите на специалистите от Карин дом е да работят заедно със семейството - да обучат родителите как да взаимодействат и стимулират комуникацията с децата си.

Това мотивира нашия логопед Петя Вичева да подпомогне комуникацията на родителите с техните деца като представи гледната точка на детето и сподели някои насоки, които са доказали ефективността си в практиката ѝ.

Ето няколко лесни за прилагане идеи как можете да бъдете по-креативни в ежедневието и по-ефективни в комуникацията с децата си!

Вижте ги на страниците на Новите родители.