"Повечето от недоразуменията на света щяха да изчезнат, ако можехме да се поставяме на мястото на другите и да разбираме тяхната гледна точка." (Махатма Ганди)

Мохандас Карамчанд Ганди, познат като Махатма Ганди, е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, което довежда през 1947 г. до края на британското владичество в страната. Наречен е още „Баща на нацията“.