Кой е Чарлз Дарвин? Сигурно всеки смята, че го познава като собствения си дядо. Дарвин е гениален интелектуалец от викторианската епоха в Англия, с дълга бяла брада и сериозен поглед, който измисля теорията на еволюцията, биха отговорили много малки и пораснали ученици.

Всъщност той е много повече от това. Човек, който никога не следва правия път и който истински живее и гори само докато пътува по света.

Неговите съвременници го описват като „същинска бъркотия”.

Както по отношение на външния му вид, така и що се отнася до начина му на живот и мисленето му. Това прави гигантския му принос към разбирането на хората за самите себе си още по-изключителен.

В негова чест ви предлагаме 15 от неговите най-велики цитата.

Насладете им се!

Човек с морал е този, който може да разсъждава за своите минали действия и мотиви и да одобри или да се разкая за тях.

 Щом бедността се причинява не от природата, а от нас самите, грехът ни е голям.

Колко велико ти се струва бъдещето, когато си заобиколен от деца!

Самата същност на инстинкта е, че му се подчиняваш независимо от разума.

Любовта към всички живи същества е най-благородната черта у човека.

Човек, който си позволява да загуби дори един час от времето си, не е открил колко ценен е животът.

Човекът, с всичките си благородни качества... все още носи в телесната си рамка неизлечимия печат на своя по-низш произход.

В дългата история на човечеството (и на животинския свят) са оцелявали онези, които са се научили да си помагат и да импровизират най-успешно.

Нарекох този принцип, според който всяко незначително изменение се запазва, ако е от полза, с термина "естествен подбор".

Защо талантът на мъжа не е наследствен? Защото умните мъже си избират жени с хубави лица.

Приятелството на човека е един от най-добрите начини да провериш колко струва.

Мистерията на началото е неразрешима за нас... затова трябва да остана агностик.

Една маймуна, ако се напие, повече няма да докосне бренди. Това я прави по-умна от доста мъже.

Най-висшият възможен етап в моралната култура е, когато осъзнаваме, че трябва да контролираме мислите си.

Невежеството по-често води до убеденост, отколкото знанието. Онези, които знаят малко, са именно онези, които настояват, че един проблем може или не може да бъде решен...