"Ако ти можеш да преживееш и един ден, без да разбереш как съм и какво правя,  значи можеш и всички останали дни!" (Лев Толстой

Лев Николаевич Толстой е виден руски писател и мислител. Почетен член на Петербургската академия на науките. Автор е главно на романи и разкази, в по-късната част от живота си и на пиеси, есета и религиозни трактати.