"Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове."

Лес Браун