„Има само един успех – да изживееш живота си по собствените си правила.“

Кристофър Морли - американски журналист, романист, есеист и поет.