Със сигурност сте чували легендата, според която боговете разполовили всяка човешка душа на две части. И оттогава обрекли хората да търсят своята половинка на земята, за да постигнат съвършената хармония.

Да, звучи прекрасно. И романтично. Но дали е така?
Вижте едно много интересно обяснение на нещата.

Един мъдрец взел в ръцете си една ябълка, повъртял я, огледал я от всички страни и дълбокомислено казал на своите ученици:

- Знаете, че хората често мислят за душите си като за тази ябълка. По-точно като за половината от нея... Ето, - продължил той и разрязал ябълката на две части. – Има поверие, че за всеки човек някъде в света има идеалната половинка, която му приляга, както двете половини от тази ябълка.

И всеки обикаля по света да търси своята половинка. Според вас дали се намират? Каква е вероятността от такава среща? Знаете ли колко са хората по света? Много.

Така, да кажем, че се намират. И какво следва после? Мислите ли, че се получава една цяла ябълка, а двете й половинки заживяват в мир и съгласие?

- Ами да, със сигурност – отговорил един ученик.

- Да видим нещо друго. – продължил мъдрецът и взел двете половинки от ябълката и ги доближил до лицето си. – Как постъпва светът с човешките души?

Мъдрецът звучно отхапал от едната половинка и продължил: