“Как ще се чувствам след една година по отношение на този конфликт в нашата връзка сега?” Задаването на въпрос с ориентация към бъдещето на връзката помага на хората да се чувстват по-положително към връзките си, откри ново изследване.

Оказало се, че хората се усещат като по-прощаващи и интерпретират връзките си по по-положителен начин, когато мислят за тях от бъдеща перспектива. Водещият автор на изследането, Алекс Хюйн, обяснява:

“Когато партньорите спорят за неща като любовници, годеници, ревност или други лични неща, тенденцията по правило е да използват настоящите си емоции като гориво за разгорещена караница. Но като погледнат на връзката си в бъдещето, хората изместват фокуса си настрани от настоящите емоции и успяват да потушат конфликтите”.