Повечето хора, особено ученици и студенти смятат, че изпитите са начин за проверка на знанията. Но все повече изследователи стигат до извода, че всъщност препитването подобрява качеството на заучаване.

Това показва и проучване, извършено от екип психолози в университета Кент Стейт. Статията е публикувана в сп. "Сайънс".

Контролните изпити, особено тези, които включват опити за припомняне на факти, могат "драстично" да подобрят способността за възпроизвеждане на същата информация в по-късен момент, разказва ръководителката на екипа, проф. Кетрин Роусън. Въпреки че учените вече десетилетия изследват връзката изпити-знания, досега твърде малко са били проучванията как изпитите подобряват паметта.

Според Роусън и колегата й Пик, има основания да се смята, че контролните изпити укрепват паметта с използването на по-ефикасни стратегии за кодиране на информацията от мозъка.

Един от експериментите им бил с ученето на чужди езици. На суахили "уингу" означава "облак". Човек може да си повтаря "уингу" или да го пише по три реда, както се прави в родните езикови гимназии. Но далеч по-ефективен начин е англоезичният учащ да свърже "уингу" (wingu) с "wing" (крило), оттам птица, която лети в облаците.

Тази асоциативна верига работи, ако можете да си спомнят достатъчно добре думите-посредници, по които скачате от единия език към другия, както по камъни в река.

В този процес контролните помагали на учащите се да разработват по-добри ключови думи-посредници. Простото зубрене, независимо колко добросъвестно, давало по-слаби резултати.