„Когато една врата на щастието се затваря, друга се отваря, но често ние се вглеждаме толкова дълго в затворената врата, че не забелязваме тази, която се е отворила пред нас.” ( Хелън Келър)

Хелън Адамс Келър(1880 - 1968) е американски автор, политически активист и лектор. Тя е първият глух и сляп човек, получил бакалавърска степен в изкуствата.