Как е по-екологично да се харчат пари – в брой или с кредитна карта? Изработката на банкнотите и монетите отнема ресурси и замърсява околната среда. Производството и унищожаването на банковите карти обаче също.  Въпросът е за $1 млн. в играта “Кой ще стане милионер?”, смята американското сп. “Слейт”.

Да започнем със суровините. Кредитните, дебитните и членските карти, които пълнят портфейлите ни, са изработени от пластмаса. Или, за да сме по-точни, от поливинилхлорид, познат като PVC. А той е петролен продукт – за производството на една 5-грамова карта отиват 4,5 г петрол. Хайде да го умножим по 1,6 млрд. – колкото са кредитните и дебитните карти, произведени само в САЩ през 2007 г., и ще получим 45 хил. барела. Ако прибавим милиардите подаръчни, членски и издавани от магазини карти и целия такъв куп, който залива всички останали държави на планетата, цифрата ще скочи главоломно.

Картите рядко се приемат за рециклиране, а при изгарянето им се отделят силно токсични диоксини. Ето защо някои организации вече търсят алтернативни ресурси за изработването им, а производители на кредитни карти експериментират с материали, които се компостират. Но, изглежда, сме още далеч от царевична MasterCard.

На теория пластмасовите карти