Има ли човек, който не се е притеснявал дали не е скучен? Може би хората, които са така погълнати от себе си, че през ум не може да им мине, че не са завладяваща компания. Или може би тези, които наистина са очарователни и го знаят.

Това, за което няма нужда да се чудим, е какво кара хората да изглеждат скучни. Налице са систематични проучвания върху това. Не много, но достатъчно, за да осигурят набор от отговори.

В поредица от изследвания социалният психолог Марк Лиъри и трима от колегите му установяват, че отегчаваме другите както с нещата, които говорим, така с начина, по който говорим. И съдържанието, и стилът са важни. Учените също така са открили, че може би сме прави да се притесняваме дали другите ни смятат за скучни, защото в този случай те са склонни да ни съдят отрицателно и за много други неща.

В първата част от изследванията, учените искат от хората да опишат „нещата, които правят хората скучни за вас”. След това правят списък от най-често споменаваните 43 типа неща и карат още няколкостотин души да ги класират по отегчителност. Така стигат до девет категории скучно поведение.

Започвайки с най-скучното, те са следните:

     1. Най-скучният от всички скучни начини на поведение е това, което учените наричат ​​"отрицателен егоцентризъм" - "да се оплакваш непрекъснато, говорейки за собствените си проблеми и показвайки липса на интерес към другите"
     2. Баналността - "да говориш за тривиални или повърхностни неща, да се интересуваш само от една тема, и да повтаряш едни и същи истории и вицове"
     3. Ниската афективност - липсата на ентусиазъм, монотонния говор, липсата на зрителен контакт и като цяло неизразителното поведение.
     4. Досадност - "бавният говор, дългите паузи, преди да отговориш, времето, което ти отнема да изразиш мисълта си, и проточването на темата."
     5. Пасивността - да нямаш кой знае какво да кажеш, да нямаш мнение, да бъдеш прекалено предвидим или прекалено склонен да се съгласиш с мнението на другите.
     6. Обсебеност от себе си - това е очевидно: да говориш за себе си през цялото време.
     7. Сериозността - да си даваш прекалено сериозен вид, по-рядко да се усмихваш.
     8. Старанието да се харесаш - "да се опитваш да се държиш забавно или любезно, за да впечатлиш околните."
     9. Разсейването - да правиш неща, които пречат на разговора, прекалено лесно да се разсейваш и да прекаляваш с празните приказки.