Изследване сравнява мозъците на млади хора, страдащи от депресия, с тези на контролна група. Установява, че младежите, които са преживяли депресия в миналото, имат хиперсвързани когнитивни и емоционални мрежи. 

Учените от Университета на Илинойс в Чикаго сканират мозъка на 30 души на възраст между 18 и 23 години, докато са в състояние на почивка. Всички участници са преживели депресия, но са иначе в добро здравословно състояние и не приемат никакви лекарства. Контролната група се състои от 23-ма души на същата възраст, които никога не са преживявали депресия. 

Учените откриват, че хората, преживели депресия имат хиперсвързаност в зоните на мозъка, които се отнасят до т.нар. „предъвкване“ – когато човек превърта проблемите в ума си отново и отново, без да намира решение. 

„Предъвкването не е много здравословен начин за обработване на емоциите – казва Скот Лангенекер, преподавател по психиатрия и психология в Университета на Илинойс в Чикаго.  – предъвкването е рисков фактор за депресия и повторната ѝ поява, ако човек я е преживявал в миналото.“

Заедно с предъвкването учените изследвали и когнитивния контрол. 

„Както можете да предположите, когнитивният контрол и предъвкването са свързани. Колкото повече се повишава последното, толкова повече когнитивният контрол спада.“ - обяснява Лангенекер.