Попитали веднъж един мъдрец: 

- Какво е наистина тъгата? 

- Тъга и да бъдеш тъжен, това е през цялото време да мислиш само за себе си.