Сексуалната мъдрост означава великодушие, честност и интелигентност, за да се преодолеят предразсъдъците, страховете и стереотипите.

Живеем в привидно модерно общество, което до голяма степен има изкривена представа за секса. Това доказва могъществото на порноидустрията, която е едва ли не най-важният, но в никакъв случай препоръчителен източник за сексуалното възпитание на подрастващите. Все още съществуват многобройни табута и точно затова сексуалната мъдрост е толкова важна. Онзи вид интелигентност, която зачита другия и изхожда от честност и знания. Защото в една толкова важна естествена област, която всеки открива по свой начин, все още съществуват твърде много предразсъдъци, фалшиви митове и опасни представи. Забравяме, че най-важният орган във всяка интимна връзка е мозъкът. И не виждаме, че предубежденията и неувереността ограничават  възможността да водим пълноценен сексуален живот; и че този акт няма място, нито смисъл без взаимно уважение.

Да бъдеш мъдър в сферата на сексуалността изисква време и воля. Сексуалната мъдрост означава на първо място да надскочиш стереотипите, определени религиозни убеждения и сайтове за възрастни. В общество, което ни отправя толкова противоречиви послания по тази тема, трябва сами да поемем отговорността, за да развием съответните способности. Някои може да се изненадат, но едно проучване на университета на Минесота показва, че голяма част от населението между 60 и 80 години проявява сексуална мъдрост. Тази компетентност излиза извън рамките на половата активност. Тя е свързана по-скоро с умение, великодушие и добра комуникация. Това изостря съзнанието за две важни теми: от една страна, не бива да забравяме, че на зряла възраст сексуалността е също толкова обогатяваща и възнаграждаваща, както на младини. От друга страна, важно е да разберем, че не се раждаме любовници, а се учим да бъдем такива с възрастта и с натрупания опит. Учим се да работим върху себе си и да знаем как да изграждаме удовлетворителна интимност със сексуалния си партньор.

Хубаво е, че учат младежите в училище какво представляват предаваните по полов път болести и как да избегнат нежелана бременност. Но тези знания нямат нищо общо със сексуалната мъдрост. Истинските знания, свързани с този вид мъдрост, се характеризират със следните аспекти:

  • Да знаеш, че имаш право да изживяваш свободно своята сексуалност, независимо каква е тя – без някой да ти нарежда или да те принуждава. Ти си господар на собственото си тяло и сам решаваш какво искаш или не искаш във всеки даден момент.
  • Имаш право да познаваш тялото си без фалшив срам и да се наслаждаваш без страх и угризения на връзки, които не те карат да се чувстваш неуверен или ограничен.
  • Сексуална мъдрост означава също да усвоиш знания за различни сексуални практики, за да обезсилиш митовете и предразсъдъците. Няма нищо осъдително в това да се информираш и да придобиеш култура в тази област, стига да го правиш по уважителен начин.

Би могло да се каже, че най-мощното допълнение на сексуалната мъдрост е интимността. Това е връзката, която ни сближава по начин, едновременно съучастнически, свободен и любопитен. Основата е взаимното уважение, подчертаното желание да се свържеш с този човек по всевъзможни начини. Става дума да изградиш емоционална, духовна и полова близост и да знаеш какво иска, какво харесва и от какво се нуждае другият.

Да бъдеш сексуално мъдър означава също да изоставиш егоизма, за да се погрижиш за удоволствието на партньора. Комуникацията е друг, не по-малко важен стълб на сексуалната мъдрост. Когато знаем как да общуваме без свян и задръжки, как да се откриваме емоционално и да изразяваме мислите и желанията си, почвата за сексуалността, както и за любовта е подготвена. Всички трябва да усвоим изкуството, което не се изучава в училище, което в нашето общество се завоалира все повече и което се придобива само с опит, отговорност и съответната емоционална зрялост.