Децата в Япония се учат да умножават по съвсем различен метод от този, който на нас са ни преподавали в училище. Известен е стереотипът, че азиатците са добри математици. Клипът по-долу показва как умножаването на две числа, независимо колко големи, може да изглежда като забавен магически трик.

Нека умножим числото 13 с числото 12.

1. Числото 13 има две цифри – 1 и 3. Начертаваме една черта за цифрата 1 и три - за цифрата 3. Важно е да са успоредни една на друга и между всяка цифра да има разстояние.

2. Перпендикулярно чертаем и числото 12: една черта за цифрата 1 и две черти за цифрата 2.

Започваме да броим:

1. Там, където се пресичат първите две цифри на числата 12 и 13, броим едно пресичане - първата цифра на резултата е 1.

2. Броим колко пресичания се получават в средата (горе вдясно и горе вляво) Те са 5. Пишем втора цифра в резултата 5.

3. Накрая преброяваме колко пъти се пресичат последни цифри на числата 12 и 13. Те се пресичат 6 пъти - пишем последна цифра в резултата  6.
Отговорът на задачата е 156.

Вижте как става това и с по-големи числа.