През последните две десетилетия моят добър приятел и наставник Герхард Швантер разследваше какви мисловните модели на успелите хората и начините да ги възпроизведем, пише Джефри Джеймс за Business Insider.

В процеса на това той създаде удивителен и според мен доста полезен модел на това как нашите убеждения (или мисловни нагласи, както ги нарича той) в крайна сметка определят нашите действия. Според него, умът ни работи като пирамида с три нива: имплантирани, импринтирани и инспирирани нагласи.

Имплантирани (насадени) нагласи

Това са убежденията, които сте попили от вашата култура, родители и възпитатели. Докато част от тези вярвания може да бъдат ползотворни и просвещаващи, други може да са вредни и да ви дърпат назад.

Предизвикателството тук е „да поливате цветята и да спрете да поливате плевелите“, като вземете съзнателно решение да прегърнете или да отхвърлите тези вярвания.

Например покойният ми баща вярваше, че мога да постигна всяка мисловна задача, ако наистина вложа цялото си старание. Но беше, както мнозина от неговото поколение, скрит расист. Избрах да приема неговия позитивизъм и да отхвърля неговия расизъм.

Импринтирани (запечатани) нагласи

Върху тези насадени нагласи стоят убежденията, създадени, когато сте били впечатлени от някои въздействащ учител, наставник или ментор.

Подобни преживявания могат да променят живота ви. Срещал съм много хора, които могат да посочат точния момент, в който са променили мисленето си, след като са прочели книга, слушали реч, или просто са разговаряли с някого.

Например Тони Робинс ме научи, наред с всичко друго, че формалните, записани цели са от съществено значение за успеха. Преди това глупашки никога си поставях цели, защото исках „да се чувствам свободен“.

Инспирирани (вдъхновени) нагласи

На най-високото ниво на пирамидата са вдъхновените нагласи, които надхвърлят вашата среда и дори уроците, които сте научили от менторите си. Както се изразява Швантер: „Всички имаме дълбоко в себе си нещо специално, което мога да нарека „вътрешна магия“ или талант, който иска да излезе наяве, мечта, която ни приканва да проучим нова насока в живота си.“

Предизвикателството тук е да се слушаме в тези вдъхновени убеждения, които ще направят живота ни по-смислен. Тези инспирирани вярвания са това, което кара успешните хора да създадат „втори акт“, в която да са в услуга на по-висше благо.

Невероятна характеристика на човешкия ум е, че ако му зададете въпрос, той ще ви намери отговор. (Eто защо е важно да задавате правилните въпроси.)

Използвайки този принцип, следните въпроси ще ви помогнат да разучите трите нива на съзнанието си, за да можете да използвате по-добре ума си.

Имплантирани нагласи

Кое убеждение, което имам от дете, се е оказало най-полезно?

Кое убеждение, което имам от дете, ме е дърпало назад?

Какво мога да направя днес, за да подсиля и укрепя вярата си в полезното убеждение?
Какво мога да направя днес, зада залича и премахна вредното убеждение?

Импринтирани нагласи

Кои са трите книги, които са ме вдъхновили най-много?

От кои три преживявания съм научил/а най-много?

Какво мога да направя днес, за да подсиля убежденията, които съм придобил/а?

Като се имат предвид настоящите ми цели, кои са тримата най-добри ментори, които могат да ми помогнат да израсна?

Инспирирани нагласи

Ако можех да направя нещо и знаех, че не мога да се проваля, това би било .................................?

Какво ме спира да последвам това вдъхновение?

Какъв е планът ми да премина към следване на вдъхновение?

Опитайте да си зададете тези въпроси. Може да откриете изненадващи неща.