Един човек непрекъснато се тревожел как да увеличи богатството си. Веднъж отишъл при древногръцкия мъдрец Платон и му споделил безпокойството си.

А Платон казал:

- Суетно човече! Не се старай да увеличаваш богатството си, а се старай да намалиш страстта си към това увлечение. Бедността не е състояние на намаляване на имуществото, а на увеличаване на ненаситността.