Попитали мъдреца Солон:

- Може ли човечеството да се избави завинаги от престъпленията?

- Може, но само ако стане така, че пострадалите и непострадалите да изпитват еднакво страдание.