Първите 3 години от живота на детето са период на активно развитие. То придобива много умения, в това чисто и говорни. На тази възраст някои хлапета не говорят, други приказват плахо, трети са по-успешни. Родителите сравняват и се тревожат, ако тяхното изостава.

Какви са най-честите причини за забавеното речево развитие разказват специалисти логопеди и дават прости съвети как да насърчим хлапето.

На 3 години детето си служи с 300-350 думи

Използва ги, когато иска да изрази емоция, желания, молба. Всеки ден то попълва речниковия си запас и репертоарът му се увеличава. Ако това не се случва, има причина и тя трябва да се открие.

Това може да са:

- Проблеми със слуха, нарушения на артикулационния апарат, тежки заболявания, които детето е прекарало в първите години от живота си.

- Психологически стрес. На развитието на речта може да окажат влияние конфликти в семейството, силен уплах, продължителна раздяла с родителите, смяна на обстановката.

- Липса на потребност да говори. Ако родителите са свръхпротективни, може то да не прояви интерес да говори, защото не изпитва нужда - то получава всичко, което иска. Достатъчно е само да го посочи с пръст. Затова вместо думи то използва жестове.

- Липса на внимание от страна на възрастните, които не общуват много с детето. То прекарва дълго време пред телевизора или в игри на таблет и телефон.

Как да го стимулираме да говори

Ако няма медицински и генетични причини за забавеното речево развитие, може да използвате игрови методи, за да го стимулират да говори.

1. По време на игра, задавайте въпроси, но не бързайте да отговорите вместо него. Продължителността на заниманието не бива да е повече от 3-5 минути, защото 3-годишното дете трудно ще успее да се концентрира по-продължително време.