Четенето е ключов момент в усвояването на знания, но не се случва на една и съща възраст при всички деца. Едни са готови на 4-годишна възраст, други и на седем не могат да четат.
Затова е важно да следите за някои специфични знаци, които подсказват, че детето вече е готово за тази стъпка.

Често родителите, притеснени от това, че хлапето изостава от връстниците си, го насилват да седи и да срича. Ето какво съветва Bethany Hayes пред mothering.com.

За всяко дете този момент настъпва на различна възраст. Затова е важно вместо да се вторачваме във възрастта, да следим за други важни признаци на готовност.

1. Осъзнава напечатаното

Ако детето разбира, че когато четем, произнасяме думите, които са напечатени на страниците в книжката, започнете да го насърчавате.

- покажете му как правилно да държи книжката.

- покажете му как да чете от първа страница до последна страница, от ляво на дясно.

- оставете да прелиства страницата, която вече сте прочели.

- показвайте му думи – написани на табели около вас, докато вървите по улицата или докато пътувате. Обяснете, че думата е съставена от букви, които са като... съставките на яденето.

2. Познава буквите

Един от безспорните сигнали, че детето е готово да чете, е когато познава и не бърка буквите от азбуката.
Познаването на буквите вече е голям напредък. Някои деца по-лесно учат звуците, не буквите.
Ето как може да помогнете:

- пейте буквите от азбуката всеки ден, и ги показвайте написани, ако имате табло с азбуката.

- всеки ден упражнявайте главни и малки букви, печатни и ръкописни.

- лепете магнитни букви на хладилника, за да улесните ученето.

- произнасяйте всяка буква отчетливо, на глас.

3. Звукови познания

Детето трябва да чува добре и да различава различните звуци във всяка дума от говорната реч. Това е тежка задача, но детето я усвоява леко и естествено.
Ето как може да насърчите процеса:

- четете на хлапето стихове и рими.

- играйте на откриване на рими.

- пейте глупави песнички, които имат за цел единствено да открият рима, за да привлечете вниманието и да задържите интереса му.

Продължава на страницата на Новите родители