Периодът, през който бебето започва да пълзи, е тройнокритичен. Изведнъж проблемите се увеличават стократно или по-скоро разбирате, че досега не сте имали никакви проблеми с това бебе. Подът трябва да е лъснат нон стоп, а всички неща, до които не трябва да се докопва бебето – прибрани. По-долу следва лек списък на задачите, които ви очакват. Преди тях е добре да кажем, че пълзящото бебе освен беда е и голямо щастие – тялото му ще бъде съвсем добре подготвено и укрепнало за следващата фаза – прохождането, пишат Новите Родители.

- На недостъпно място приберете битовата химия, козметиката, лекарствата, инструментите.

- По същия начин постъпете и с документите и книгите. Ако имате библиотека, която е достъпна за бебето, вдигнете всичко една лавица по-нагоре. Не забравяйте, че пълзящото бебе вече може и да се изправя, като се държи за нещо, и гордо да прави милиарди поразии.

- Фиксирайте за стената всички високи шкафове и библиотеки. Бебетата обичат да се клатят, като се държат за рафтовете и ако мебелите не са стабилни е възможно да паднат върху него.

Вижте целия материал на noviteroditeli.bg.