Успехът в училище е важен, но не e най-важен. Далеч по-съществено е да вкараме в главата на детето модели за социално взаимодействие, за отстояване на позициите и за изграждане позитивни нагласи на поведение.

„Ние се опитваме да направим от децата си компютри, които са пълни с факти. В това отношение машината винаги ще има предимство пред човека. Убедени сме, че усвояването на информация гарантира успех, а на практика тя затормозява развитието на човека“, обяснява Кейти Хирш-Пейсек, професор в университета „Темпъл“ във Филаделфия пред The Daily Mail.

Да пробваме с друг подход  

 „Сложете акцент на сътрудничеството, връзката, критичното разсъждение, креативността, иновациите  и увереността. Изброила съм качествата според степента на тяхната важност за формирането на детето“, обяснява Роберта Голинкоф от университета Делауер.

6-те "кита" на успеха

1. Сътрудничество. То лежи в основата на всичко, тъй като е свързано с това как човек взаимодейства с околните и как контролира изблиците и импулсивните си реакции. Това е важно не само в училищна възраст, но и по-късно в живота. 
Всичко, което детето прави в училище или вкъщи, трябва да се базирана сътрудничеството.

2. Общуване. То включва говорене, четене, писане и слушане.

3. Съдържание, базирано на общуването. Връзките, които прави хлапето, помагат за развитие на речта, стимулират желанието да чете, пише  и способността внимателно да слуша.
Съдържанието изцяло разчита на тези връзки. Защото, детето не може да усвои съдържанието, ако не се е научило да разбира добре езика.

Продължава на страниците на Новите родители.