Децата се научават да взимат добри решения, когато сами взимат решения, а не когато следват инструкции.

Психолозите споделят, че най-честите въпроси, които родителите задават, са: „Защо детето ми не може да се справя с проблемите?“, „Защо не може да владее емоциите си?“, „Защо не умее да взима самостоятелни решения?“, „Защо детето ми не поема никаква инициатива? На тази възраст аз бях толкова по-зряла!“

Вредно е да сравняваме сегашното поколение с предишни. Светът е толкова различен. Човекът също се променя.

За да изградят каквото и да е умение, на децата трябва да се даде възможността да го упражняват. Ако ние като родители не сме осигурили възможността на детето да упражнява умението – например да кара колело, не би трябвало да ни изненадва фактът, че детето не може да кара колело.

Същото е и с емоциите. Със разрешаването на проблеми. С емоционалната зрялост. С взаимоотношенията с приятелите. Със самоконтрола, самопреценката и изграждането на независимост.

Ако постоянно взимаме решения вместо децата си, ако се стараем по всякакъв начин да отстраним препятствията по пътя им, никога няма да се научат да се справят сами.

Мозъкът е податлив на тренировки. Той се храни, развива и расте с всяка следваща тренировка. Дайте му тази възможност.

Цветелина Велчева